شماره 19(آبان 89)

درود
خوانندگان خوب مجله زندگی ایرانی در شماره قبلی مجله، بحث پرتره های خانگی را عنوان کردم و در زمینه چگونگی انجام آن، موقعیت ها و کادربندی ها، توضیحاتی را به عرض رساندم که امیدوارم کاربری لازم را برای تهیه یک عکس زیبا در منزل داشته باشد. بحث این شماره برخورد یک عکاس با تنوع فیزیکی پرتره در اطراف خود است. صورت های گرد، لاغر، چاق، سفید و ... که همگی انتظار "زیباتر شدن از آنچه که هستند"دارند مختصراً در جدول زیر نوع عملکرد یک عکاس را با بعضی پرتره های معمول در عکسبرداری عنوان می کنم و امیدوارم با به خاطر سپردن موارد زیر بهترین نتیجه را در آخر داشته باشید.
سوژه چگونه است؟ عکاس چگونه باشد؟
دارای جلوآمدگی چانه است. عکاس حتماً به صورت تمام رخ باشد، نگاه لنز از بالا و سر کمی به طرف جلو باشد.
صورت دارای نقص یا ایراد یا عدم تقارن باشد. بهتر است آن قسمت از صورت در سایه قرار بگیرد و عکاسی در محل سایه روشن انجام شود.
لب و دهان در یک عکاسی پرتره، لب و دهان عناصر مهمی هستند، بهتر است لب ها بسته باشد، لبخند به فرمان عکاس نباشد، گونه ها چروکیدهو لب ها نیز خشک نباشد.
چشمانی که همواره خیره به نظر می رسند. نگاه به سمت پایین باشد.
سرهای کم مو یا بی مو لنز از سطح پایین تر نگاه کند، بالای سر با زمینه یکی شود و نوری بر آن نتابد.
بینی های قوزدار از سوژه تمام رخ عکاسی شود.
بینی های گوشتی و چاق دوربین از روبه رو، سطح چشم ها و سوژه به صورت نیم رخ عکاسی شود.
بینی های پهن با سوراخ های گشاد لنز از سطح بالا نگاه کند و عکاسی به صورت نیم رخ انجام شود.
گردن های کوتاه عکاسی حتماً به صورت تمام رخ باشد، نگاه لنز از بالا و سر کمی به طرف جلو باشد.
 
خبرنامه ایمیل
خبرنامه SMS